خواص بتن در ساختمان سازی

برای استفاده موفقیت آمیز از بتن در یک پروژه ساختمانی، باید از خواص آن آگاه باشید. خواص بتن در ساختمان سازی تحت تأثیر عوامل بسیاری است که عمدتاً به دلیل نسبت مخلوط سیمان، سنگدانه‌ها (شن و ماسه) و آب می‌باشد. نسبت این مواد خواص مختلف بتن را کنترل می‌کند که باعث می‌شوند بتن برای کاربردهای مشخصی مورد استفاده قرار گیرد. در این بررسی به طور کمل در مورد خواص بتن در ساختمان سازی صحبت می‌کنیم.

خواص بتن: مقاومت

شاید شناخته شده‌ترین ویژگی بتن در حالت سخت شده مقاومت آن باشد که به چهار نوع تقسیم می‌شود:

 • فشاری: مقاومت فشاری بتن یکی از مهمترین خواص سازه‌ای بتن به حساب می‌آید. به عنوان یک استاندارد صنعتی، بتن بر اساس گریدهای مختلف طبقه بندی می‌شود. این گرید‌ها بر اساس مقاومت فشاری ماده زمانی که نمونه‌ای از آن به صورت مکعب یا استوانه ساخته می‌شود، تعیین خواهد شد. طبق استاندارد ایران، مقاومت فشاری نمونه سیلندری باید برابر با سه چهارم مقاومت نمونه مکعبی باشد.
 • کششی: مقاومت کششی در بتن معمولی ضعیف است و بین 7 تا 10 درصد مقاومت فشاری متغیر می‌باشد و با واحدهای نیرو در هر سطح مقطعی اندازه گیری می‌شود. مقاومت کششی بتن در کشش مستقیم به صورت تجربی توسط استوانه شکاف بدست می‌آید.
 • خمشی: مقاومت خمشی در بتن معمولی تقریباً به طور کامل به مقاومت کششی بستگی دارد. این معیار مقاومت تیر یا دال بتنی غیر مسلح در برابر شکست در خمش است.
 • برش: این عامل مقاومت فشاری ستون‌های کوتاه را تعیین می‌کند. میانگین مقاومت مخلوط‌های بتن در برش از حدود نصف مقاومت فشاری اگر مخلوط قوی باشد تا 0.8 مقاومت فشاری در صورتی که مخلوط لاغر در نظر گرفته شود متغیر است.

مقاومت بتن

به عنوان بخشی از خاصیت مقاومتی بتن، در صنعت شناخته شده است که بتن تنها با افزایش سن قوی‌تر می‌شود. این در طول 28 روز اول پس از گذاشتن، 70 تا 75 درصد از استحکام نهایی خود را به دست خواهد آورد. این میزان در طول یک سال بین 90 تا 95 درصد افزایش می‌یابد. به شدت توصیه می‌شود که مناسب بودن بتن قبل از در دسترس بودن نتایج اولین آزمایش 28 روزه آزمایش شود.

بتن ریزی

خواص بتن: دوام

دوام بتن خاصیتی است که تعیین می‌کند آیا می‌تواند شرایطی که برای تحمل آن طراحی شده است را بدون شکستن در طی چندین سال تحمل کند یا خیر. بتن به دلیل عوامل خارجی مانند محیط یا عوامل داخلی مانند گسل‌های داخل بتن می‌تواند دوام نداشته باشد. این علل می‌توانند فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی باشند.

خواص بتن: کارایی

میزان استحکام یک مخلوط بتن را می‌توان با درجه تراکم آن کاملاً مشخص کرد. به این ترتیب، بسیار مهم است که قوام مخلوط مورد استفاده به این معنی بوده که بتن می‌تواند به سرعت و به راحتی و بدون جداسازی عرضه، نصب و تکمیل شود. مخلوط‌های بتنی که می‌توانند این کار را انجام دهند، مخلوط‌های «کارپذیر» نامیده می‌شوند و عواملی که بر این وضعیت تأثیر می‌گذارند عبارتند از:

 • نسبت‌ها را مخلوط کنید.
 • اندازه و شکل سنگدانه‌ها
 • درجه بندی و بافت سطحی سنگدانه‌ها
 • محتوای آب
 • استفاده از مواد افزودنی
 • استفاده از مواد تکمیلی
 • درجه حرارت
 • زمان

برای تعیین کارایی به عنوان ویژگی بتن، اغلب آزمایش اسلامپ انجام می‌شود. این سهولت جریان یک مخلوط را اندازه گیری می‌کند و می‌تواند نشان دهد که یک دسته به طور نامناسب مخلوط شده است.

خواص بتن: نفوذ ناپذیری

اطمینان از نفوذناپذیر بودن مخلوط بتن حیاتی است زیرا بتن نفوذپذیر را می‌توان در معرض نفوذ موادی قرار داد که بر دوام آن تأثیر می‌گذارد. این امر به ویژه برای ویژگی در بتن مسلح اهمیت پیدا می‌کند زیرا آب، یخ زدگی و هوا همگی می‌توانند منجر به خوردگی میلگردهای تقویت کننده فولاد مخلوط شده با مواد شوند. همانطور که فولاد با خوردگی منبسط می‌شود، این می‌تواند منجر به ترک خوردگی و آسیب به بتن شود.

یک دال بتنی که از داخل ترک خورده و آسیب دیده است، در نهایت از نظر ساختاری نامطلوب می‌شود و به طور بالقوه باعث ایجاد مشکلات ایمنی شده و قطعاً کف را به تعویض نیاز می‌کند. به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه ای که برای یک مخلوط بتن ناقص هدر می‌رفت، به شدت توصیه می‌شود که با یک شرکت بتن حرفه ای تماس بگیرید تا کار را برای شما انجام دهد.

خواص بتن: جداسازی

جداسازی سنگدانه درشت از بقیه توده بتن جداسازی نامیده می‌شود. این اتفاق می‌افتد و زمانی افزایش می‌یابد که مخلوط بتن هم خیلی لاغر و هم خیلی مرطوب باشد (نسب آب به سیمان زیاد) یا زمانی که از سنگدانه‌های بزرگ و دارای بافت خشن استفاده می‌شود. هنگام مخلوط کردن بتن می‌توانید از این مشکل جلوگیری کنید:

 • افزودن کمی عوامل جذب کننده هوا به مخلوط
 • محدود کردن مقدار آب ریخته شده در مخلوط
 • حصول اطمینان از اجرای دقیق جابجایی، جاگذاری و یکپارچه سازی، بتن به ویژه نباید از ارتفاع زیاد سقوط کند.

خواص بتن: آب انداختگی

پس از بتن ریزی، معمولاً آب در فرآیندی به نام آب انداختگی به سطح بالا می‌رود. هنگامی که این کار را انجام می‌دهد، اغلب ذرات ماسه و سیمان را با خود حمل می‌کند و لایه ای به نام شیره تشکیل می‌دهد. این مشکل را می‌توان با موارد زیر کاهش داد یا از آن جلوگیری کرد:

 • سیمان بیشتری به مخلوط خود اضافه کنید.
 • استفاده از نوع ریز آسیاب شده سیمان
 • استفاده از حداقل مقدار آب مورد نیاز در ترکیبی با طراحی مناسب
 • استفاده از سنگدانه‌های ریز بیشتر
 • استفاده از عامل کم هوا

خواص بتن: خستگی

هنگامی که بتن معمولی در معرض خمش قرار می‌گیرد، خستگی را نشان می‌دهد. توانایی بتن در مقاومت در برابر خمش با یک حد استقامتی که قبلاً ایجاد شده است نشان داده می‌شود. مقدار این حد به تعداد تکرارها و قدرت بستگی دارد.

بتن

خواص بتن: خزش

خزش به عنوان تغییر شکل پلاستیک تحت بار پایدار تعریف می‌شود. کرنش خزشی در درجه اول به مدت بارگذاری پایدار بستگی دارد. طبق کد، مقدار ضریب خزش نهایی در 28 روز بارگیری 1.6 در نظر گرفته می‌شود.

خواص بتن: جمع شدگی

خاصیت کاهش حجم در طی فرآیند خشک شدن و سخت شدن را شرینکیج می‌گویند. این مود عمدتاً به مدت زمان قرار گرفتن در معرض بستگی دارد. اگر از این کرنش جلوگیری شود، تنش کششی در بتن ایجاد شده و در نتیجه بتن ترک‌هایی ایجاد می‌کند.

خواص بتن: نسبت مدولار

نسبت مدولار کوتاه مدت مدول الاستیسیته فولاد به مدول الاستیسیته بتن است. الاستیسیته فولاد (2 x 10 5 N/mm2) Ec = مدول الاستیسیته بتن (5000 x SQRT(fck) N/mm2) به عنوان مدول الاستیسیته بتن تغییر می‌کند. با گذشت زمان، سن در بارگذاری و غیره، نسبت مدولار نیز بر این اساس تغییر می‌کند. با در نظر گرفتن اثرات خزش و انقباض جزئی کد IS عبارت زیر را برای نسبت مدولار بلند مدت به دست می‌دهد.

خواص بتن: نسبت پواسون

نسبت پواسون بین 0.1 برای بتن با مقاومت بالا و 0.2 برای مخلوط‌های ضعیف متغیر است. این معمولاً برای طراحی استحکام 0.15 و برای معیارهای قابلیت سرویس 0.2 در نظر گرفته می‌شود.

خواص بتن: دوام

دوام بتن توانایی آن در مقاومت در برابر متلاشی شدن و پوسیدگی آن است. یکی از ویژگی‌های اصلی موثر بر دوام بتن، نفوذپذیری آن در برابر افزایش آب و سایر مواد بالقوه مضر است. نفوذپذیری کم مورد نظر در بتن با داشتن سیمان کافی، نسبت آب به سیمان کافی کم، با اطمینان از تراکم کامل بتن و با عمل آوری کافی به دست می‌آید.

خواص بتن: وزن واحد

وزن واحد بتن به درصد آرماتور، نوع سنگدانه، مقدار فضاهای خالی بستگی دارد و از 23 تا 26 کیلو نیوتن بر متر مربع متغیر است. وزن واحد بتن ساده و بتن مسلح طبق استاندارد IS:456 به ترتیب 24 و 25 کیلو نیوتن بر مترمکعب است.

کلام آخر

خواص بتن بسیار گسترده هستند و پرداختن به هرکدام نیاز به تخصص دارد. بتن مورد نیاز هر پروژه ساختمانی براساس خواص آن تهیه می‌شود. پس مهم است فردی متخصص وظیفه بررسی ویژگی‌های بتن مورد نیاز پروژه را بر عهده داشته باشد. اگر به دنبال ساخت پروژه جدید هستید، بری خرید بتن آماده همین امروز با ما تماس بگیرید. ما می‌خواهیم مشتریانمان بهترین بتن را دریافت کنند، بنابراین هر کاری می‌توانیم انجام می‌دهیم تا فقط بتن‌هایی را ارائه می‌کنیم که استانداردهای صنعت را رعایت می‌کنند.

 

منابع:

https://concreteflooringsolutions.co/

https://theconstructor.org/