بلاگ1399/9/21 19:31:31

معروف ترین ساختمان های بتنی جهان

معروف ترین ساختمان های بتنی جهان بتن همیشه یک ماده مفید بوده است اما با توسعه معماری و طراحی ساختمان، بیشتر به ماده انتخابی برای انواع سازه‌ها و اهداف سازه‌ای تبدیل شده است. از مقاومت یک سد بتنی گرفته تا [...]

مقاومت بتن در برابر آتش

مقاومت بتن در برابر آتش چیست؟ مقاومت بتن در برابر آتش، توانایی بتن برای مقاومت در برابر آتش یا محافظت در برابر آتش است. این مهم شامل توانایی عنصر ساختاری بتنی برای ادامه مقاومت قبل از شکست است. مدت زمانی [...]

نسبت آب به سیمان چیست؟

نسبت آب به سیمان چیست؟ نسبت وزنی آب و سیمان به نسبت آب به سیمان (W/C) معروف است. مقدار آب اضافه شده به سیمان در حین آماده سازی مخلوط بتن تاثیر زیادی بر کیفیت بتن دارد. این نسبت برای اولین [...]

فناوری نانو در بتن

فناوری نانو در بتن اهمیت فناوری نانو در بتن، افزایش سطح بسیار زیاد ذرات در مقیاس نانو است. با افزایش سطح به ازای هر جرم یک ماده، مقدار بیشتری از ماده می‌تواند با مواد اطراف تماس پیدا کند و در [...]

بتن ریزی در زمستان 

بتن ریزی در زمستان در صورت رعایت ضوابط، امکان بتن ریزی در زمستان وجود دارد. ابتدا قالب‌ها را از یخ زدگی محافظت کنید. سپس از مخلوط بتن مخصوص هوای سرد استفاده کنید که شامل آب گرم و مواد افزودنی زودگیرکننده [...]

انواع مختلف فرسودگی در سازه های بتنی

انواع فرسودگی در سازه های بتنی فرسودگی در سازه بتنی موضوعی است که اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد. این می‌تواند نتیجه یک یا ترکیبی از عوامل مانند انقباض خشک شدن، انقباض حرارتی، مهار (خارجی یا داخلی) به کوتاه شدن، نشست [...]

Go to Top