به زودی رونمایی از بزرگترین و پیشرفته ترین بچینگ استان تهران